Ekonomika (Středa, 12. května 2021 9:57:15)

Konec plastových příborů nebo brček! EU je chce zakázat

Evropská komise představila v pondělí revoluční návrh, kterým chce bojovat proti znečištění světových oceánů plastovým odpadem. Když projde, budou jednorázové plastové příbory, brčka, tyčky k balónům nebo vatové tyčinky na čištění uší zakázány, pokud bude existovat cenově dostupná alternativa. Státy by také musely zajistit recyklaci většiny plastových lahví třeba tím, že by byly zálohované.

Evropská komise chce zavést nová pravidla pro deset druhů jednorázových plastových výrobků, které nejčastěji končí na plážích, a také pro ztracená a opuštěná lovná zařízení (tedy rybářské sítě), které se také významně podílejí na znečištění moří a pláží. Podle Evropské komise předměty, na které se v novém návrhu zaměřuje, tvoří až 70 % všech odpadků v mořích.

 

Cílem je dotlačit výrobce a zákazníky k tomu, aby v případě, kdy existují dostupné a cenově srovnatelné alternativy, od jednorázových plastů ustoupili. Prodej takových produktů, které lze snadno a cenově dostupně nahradit, bude zakázán.. Výrobcům pak vznikne povinnost podílet se finančně na odklízení a likvidaci odpadu.

 

"Tato Komise slíbila, že bude ambiciózní v důležitých věcech a ostatní ponechá na členských státech. Plastový odpad takovou důležitou věcí nepochybně je a Evropané musí na řešení tohoto problému pracovat společně, protože plastový odpad se nakonec dostává do našeho ovzduší, půdy a oceánů i do našich potravin," uvedl první místopředseda Komise Frans Timmermans, který je zodpovědný za udržitelný rozvoj.

 

"Dnešní návrhy prostřednictvím řady opatření omezí plasty na jedno použití v našich obchodech. Některé z těchto produktů zakážeme, a nahradíme je ekologičtějšími alternativami, aby lidé o své oblíbené výrobky nepřišli," dodal Timmermans.

 

 

Mezi navrženými pravidly tak najdeme třeba zákaz plastových výrobků na jedno použití, pokud existují cenově přijatelné a dostupné alternativy, jedná se například o plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka a tyčky k balonkům, které budou muset být nově vyráběny jen z ekologičtějších materiálů.

 

Členské státy budou muset omezit používání plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků, jak toho dosáhnou, je na nich. Kupříkladu mohou bezplatné nabízení těchto výrobků zakázat nebo zavést povinnost, aby v místě prodeje byly nabízeny i alternativní produkty.

 

Evropské státy budou také povinny zajistit do roku 2025 sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů. Výrobci budou mít povinnost podílet se na nákladech spojených se sběrem a úklidem odpadu.

 

 

Komise tyto návrhy předloží Evropskému parlamentu a Radě. Vyzvala oba orgány, aby materiál projednaly přednostně tak, aby jej stihly schválit ještě před volbami do Evropského parlamentu, které budou příští rok v květnu.

 

"Plasty mohou být skvělá věc, ale musíme je používat  odpovědněji. Plasty na jedno použití nejsou ekonomicky ani ekologicky ideální a dnešní návrhy pomohou podnikům i spotřebitelům přeorientovat se na jejich udržitelné alternativy.," řekl místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen.

 

"Evropa se tak může dostat do čela tohoto úsilí, vytvářet produkty, po nichž bude ve světě v příštích desetiletích poptávka, a získávat z vzácných a omezených zdrojů, které máme k dispozici, vyšší hospodářskou hodnotu," dodal Katainen.
 

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.