Domácí + politika (Neděle, 3. března 2024 01:14:29)

Čtvrtek 7. 9. 2023 15:09:00

Závislých dětí přibývá. Odborníci varují před úbytkem lékařů a legalizací konopí

Česko se potýká s rostoucím počtem závislých dětí. Klesá naopak počet lékařů, kteří tyto problémy umějí řešit. Podle odborníků situaci navíc muže ještě zhoršit zvažovaná legalizace marihuany.

V rámci oslav 75 let od vzniku adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se lékařští odborníci rozhodli upozornit na problematiku dětských závislostí. Právě počty velmi mladých (a naopak poměrně starých) závislých lidí začaly podle primáře kliniky Petra Popova v posledních letech růst.

Závislostí na tabáku trpělo v Česku v roce 2018 přes 44 tisíc dětí, nadměrně pilo asi 114 tisíc dětí a dospívajících, konopí opakovaně kouřilo odhadem 63 tisíc dětí a například pervitin bralo 2,7 tisíce dětí. "Toto jsou předcovidová čísla, dnes jsou ještě asi o 10 až 20 procent vyšší," zdůraznil pak přednosta kliniky Michal Miovský.

Podle dětské lékařky a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Aleny Šebkové český stát v této oblasti výrazně zaspal. "Důležitá je především prevence. Ze strany státu je aktivita nedostatečná," tvrdí.

Kořeny těchto problémů prý ale leží hlouběji v české společnosti, kde panuje vysoká tolerance k některým látkám, hlavně k alkoholu. "Téměř každé dítě ve věku 13 let zkušenost s alkoholem má. Dostávají ho většinou od rodičů," upozornila Šebková.

"Naše společnost by si měla říct, jestli budeme drogy dělit na měkké a tvrdé, nebo návykové látky přestaneme tolerovat, ať už jsou jakékoliv. Za sebe a své kolegy z odborné společnosti můžu říct, že jsme ostře proti legalizaci marihuany, protože dětem dáváme signál, že kromě alkoholu a tabáku přibývá další povolená návyková látka a vlastně se nic neděje," zdůraznila.

Před legalizací marihuany varovali taky její kolegové. "Pro nás je nepřijatelná hlavně ta komercionalizace – srovnatelná s alkoholem nebo tabákem. Souhlasíme naopak s dekriminalizací. Náš stát ale neumí tyto látky regulovat efektivně," tvrdí Miovský.

"Po legalizaci vždycky došlo k nárůstu počtu uživatelů a nárůstu počtu lidí, kteří s tím mají nějaké problémy. Narostl tak tlak na zdravotnický systém. Rostou například problémy s duševním zdravím – je tam provázání s chorobami, jako je schizofrenie nebo bipolární poruchy," varuje pak Popov.

​Svůj boj se závislostí mladistvých však nevzdávají. A to ani přes velký problém, kterým je nedostatek lékařů. "Důležitý je přístup k terapii a včasný záchyt závislosti. Bohužel je nedostatek psychologů, psychiatrů, ale i dětských praktiků," říká Šebková. "Nedostatek dětských psychiatrů graduje a v příštích třech až pěti letech to bude hotová tragédie. Podobně je to s dětskými psychology," doplnil Miovský.

Do vzdělávání ohledně záchytu závislostí proto chtějí adiktologové kromě pediatrů zapojit také gynekology. "Je to místo, kam minimálně polovina populace musí. Ukazuje se, že záchyt závislých přes ženy a matky je vysoce efektivní," vysvětlil myšlenku za celým nápadem Miovský.

Kurz je přitom udělán tak, aby byl pro lékaře co nejdostupnější. Celý je například on-line a lékaři jej můžou absolvovat z pohodlí svého domova. Částečně pomoci má také vznik dětské adiktologie jako oboru s pevnou koncepcí. Projekt by měla v blízké době odsouhlasit vláda. Bez vyřešení ostatních zásadních problémů je prý tento krok ale nedostatečný.

​České děti patří v pití alkoholu na špici v Evropě. Strážníci jej řeší denně (2/2023):