Domácí + politika (Pondělí, 22. dubna 2024 23:21:30)

Úterý 20. 9. 2022 13:05:00

Hlasování o světově unikátních Cenách SDGs startuje už dnes. O výsledcích rozhodne veřejnost

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN. Přinášejí zajímavou příležitost pro firmy všech velikostí, neziskové organizace, města i školy, aby ukázaly, jak pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. Letos u příležitosti začátku Evropského týdne udržitelného rozvoje otevírá Asociace společenské odpovědnosti hlasování pro projekty, které bojují o Ocenění Evropské komise. Vítěz bude jedním z oceněných na letošních prestižních Cenách SDGs. Hlasování veřejnosti poběží deset dní a začíná 20. září.

Dosahování velkých cílů jde snáz, když se spojí síly. Proto Evropská unie prostřednictvím fondů podporuje projekty, které svojí činností zlepšují životy lidí, bojují s následky klimatické změny nebo se jinak zasazují o udržitelný rozvoj.

"Máme za sebou těžké rozhodování mezi spoustou nesmírně zajímavých a užitečných projektů. Nakonec jsme vybrali pět finalistů. Rozhodnutí o hlavním vítězi teď svěříme široké veřejnosti. Začátek hlasování symbolicky spojujeme s Evropským týdnem udržitelného rozvoje,” vysvětluje Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí zastoupení Evropské komise v České republice.

Za vznikem ocenění, které inspiruje celý svět již po šesté v řadě, stojí Asociace společenské odpovědnosti. Její zakladatelka a ředitelka Lucie Mádlová hlasování komentuje: "Ocenění si neodnese jen jeden z projektů, ale i někteří z hlasujících. Jako odměnu za to, že veřejnosti záleží na naší planetě, mohou vyhrát jednu z udržitelných cen – batoh z recyklovaného banneru, kompostér z vylovených rybářských sítí, kampotský pepř nebo výlet do Bruselu.”

Finalisté z oblasti ochrany biosféry, urbanistiky i zdravotnictví

Do finále došlo celkem pět projektů, z nichž bude následujících 10 dní veřejnost vybírat. Prvním z nich je lokální biocentrum obce Dobrochov – nové mokřady a tůně, stromky a keře zachycující vodu na 36 tisících m2. "Chceme navrátit krajině původní ráz tak, aby se zde zadržovala voda, aby zvěř měla kde přebývat, a aby se zabránilo větrné erozi,” popisuje starosta obce Miloslav Kříž.

​Druhým je Domov sv. Josefa, jediné lůžkové zařízení v Česku pro nemocné roztroušenou sklerózou. Kromě pobytových služeb pomáhá pacientům přímo v jejich domovech nebo je pro ně "přítelem na telefonu”. "Za rok dokážeme poskytnout asi 400 pobytů, ale to zdaleka nestačí. Proto je doplňujeme odborným sociálním poradenstvím a nově bychom chtěli spustit terénní službu,” vysvětluje Jan Staněk, vedoucí fundraisingu a komunikace Domova sv. Josefa.

​O ocenění bojuje i energeticky soběstačná obec Kněžice. Starosta Milan Kazda říká, že: "Myšlenka u nás vznikla už v roce 2003, kdy jsme přemýšleli o tom, co uděláme pro naše obyvatele, pro životní prostředí, pro zaměstnanost a pro udržení finančních toků.” A tak začala středočeská obec přeměňovat biologicky rozložitelné odpady na bioplyn. Díky tomu mají obyvatelé „vlastní” teplo a planetě ušetří 11 tisíc tun CO2 ročně.

​"V Nemocnici Havířov jsme instalovali technologii, do které se naloží infekční nemocniční odpad a výsledkem je rozemletá suchá směs. Ta se může dál využít jako palivo třeba pro cementárny,” představuje čtvrtý projekt Petr Baránek, provozně technický náměstek Nemocnice Havířov. Odpad z obvazů, plen, jednorázových plášťů nebo jehel se teď namísto třikrát týdně odváží jednou měsíčně. Odpadu je o 80 % méně, a to by pokrylo 11 beachvolejbalových hřišť do výšky jednoho metru.

​A na závěr revitalizovaná budova střední školy na chytrou a udržitelnou budovu –  transparentní, přehledná, komfortní, jako živý udržitelný organismus, který stárne a zároveň se propojuje s přírodou. Slouží jako živoucí laboratoř pro studenty a vyrábí si vlastní energii. "Naše škola je energeticky plusová a technologií je zde naskládáno tolik a v takové kombinaci, jako ještě nikde jinde. Od obálky budovy přes zelené fasády a zdražování dešťové vody po prediktivní systém řízení vytápění nebo větrání,” doplňuje generální ředitel společnosti Ecoten Jiří Tencar, která má revitalizaci na starosti.

​Zvítězit může jen jeden. Který projekt si prestižní ocenění v udržitelnosti zaslouží nejvíce je nyní na veřejnosti. Ta o tom rozhodne v termínu od 20. do 30. září. Hlasování probíhá na webu www.cenysdgs.cz/hlasovani/. Ocenění Evropské komise je jednou z kategorií letošního šestého ročníku Cen SDGs, kterými Asociace společenské odpovědnosti oceňuje projekty za naplňování globálních cílů OSN.

Více informací zde www.cenysdgs.cz