Domácí + politika (Středa, 22. května 2024 03:03:22)

Úterý 2. 8. 2022 05:45:00

Obec přináší revoluci v odpadech. Bude mít detailní přehled o tom, co kdo vyhodí

Obec Horoměřice zavádí nový systém sběru odpadu. Měl by snížit množství odpadků a podpořit odpovědnost za správné třídění. Vesnice bude mít také poměrně detailní přehled o tom, co lidé vyhodí.

Novou technologii v třídění odpadu zavádí středočeská obec Horoměřice. Každé domácnosti bylo od podzimu roku 2021 postupně přiřazeno několik odpadových kartiček a QR kód. Pomocí získaných dat tak bude možné zjistit, kdo jaký odpad vyhazuje, jak často tak činí a kolik odpadu daná domácnost má.

​Kromě směsného odpadu, na jehož omezení se nový systém zaměřuje nejvíce, se odpadové karty budou využívat i na tříděný odpad a sběrný dvůr. Cílem je donutit domácnosti, aby ke třídění přistupovaly zodpovědněji a ideálně i snížily množství směsného odpadu.

Na tříděný odpad domácnosti v Horoměřicích dostaly zatím celkem 1 300 nádob, které jsou v systému zaregistrované a dají se přiřadit k jednotlivým domácnostem. Stejně funguje i karta do sběrného dvoru, která rovněž eviduje, kolik a jaký odpad domácnost vyhazuje a jak často tak činí.

​"Věříme, že díky těmto novinkám bude obec také lépe připravena na novou odpadovou legislativu," informoval o neobvyklém projektu místostarosta obce Ivan Král (Naše Horoměřice).

Službu zajišťuje systém ECONIT společnosti JRK. Ta se zabývá odpadovým hospodářstvím obcí a měst a efektivními způsoby, jak snižovat množství odpadu z domácností.

Nový způsob svozu odpadů. Popelářům práci usnadní chytré popelnice s čipy (05/2022):