Ekonomika (Čtvrtek, 17. ledna 2019 22:11:38)

České dráhy dostaly obří pokutu. Mají zaplatit skoro 368 milionů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal vysokou pokutou České dráhy. Za zneužití dominantního postavení dopravci udělil pokutu 367 805 000 korun. Dráhy podle ÚOHS porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže i Smlouvu o fungování EU. Proti pokutě se mohou odvolat.

Dráhy měly pochybit u soutěží na rychlíky Plzeň - Most a Pardubice - Liberec. "Společnost České dráhy zneužila své dominantní postavení na trhu poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy. (...) Předložila Ministerstvu dopravy bez objektivně ospravedlnitelných důvodů nabídku s nepřiměřeně nízkou předpokládanou výší prokazatelné ztráty," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

 

České dráhy podle ÚOHS pak získaly smlouvu a na trati jezdily za ceny, které nepokrývaly náklady. "Dle závěrů Úřadu se jednalo o uplatňování zakázaných predátorských cen, kdy si dominant způsobuje ztrátu za účelem uzavření trhu nebo vytlačení konkurence z trhu," tvrdí Rafaj.

 

Na trati mezi Plzní a Mostem se tak měly ČD chovat od 15. listopadu 2005 do 13. prosince 2014. Mezi Pardubicemi a Libercem pak od 26. května 2006 do 13. prosince 2014. V obou případech tak poškodily společnost VIAMONT, na trati mezi Pardubicemi a Libercem i společnost Connex Česká železniční, tedy své konkurenty ve výběrových řízení.

 

 

"Došlo i k možné újmě spotřebitelů a současně potenciálnímu ovlivnění obchodu mezi členskými státy při poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy," upozorňuje ÚOHS.

 

Podle Úřadu České dráhy spáchaly "velmi závažný a dlouhodobý vylučovací delikt na trhu", který se stát snažil liberalizovat. Tomu odpovídá i výše pokuty.

 

Rozhodnutí je ale prvoinstanční a České dráhy se proti němu mohou odvolat, což s největší pravděpodobností také učiní.

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.