Ekonomika (Středa, 23. září 2020 7:49:12)

Zajímejte se o dění ve svém domě, jde o peníze!

Majitelé bytů sice pravidelně navštěvují členské schůze členů bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek, ale samotná účast na schůzi a zaplacení příspěvku do fondu oprav nestačí. Majitelé se nedostatečně zajímají o hospodaření svého domu.

Z průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny vyplynulo, že majitelé bytů hojně navštěvují schůze bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Pokud se schůze nemohou zúčastnit, tak za sebe často posílají i někoho z rodiny, kdo je o dění v domě informuje. Jenže hlubší povědomí o hospodaření domu majitelům jednotlivých bytů chybí.

 

 

"Jen 56 % obyvatel bytových domů je dostatečně informováno o tak důležitých věcech, jako jsou rozhodnutí o úvěrech a hospodaření domu," upozorňuje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

 

Podle ní se při rozhodování o úvěru vyplatí důkladně zmapovat situaci na trhu. Stejně tak při výběru firmy, která v domě provede rekonstrukci, by družstva a sdružení neměla hledět výhradně na cenu, ale také by měla posuzovat reference a kvalitu provedení dřívějších zakázek.

 

Bytová družstva a sdružení vlastníků jednotek také nedůsledně využívají možnosti pronajímat ve svém domě nebytové prostory. Jejich pronájem přitom může znamenat pro dům nezanedbatelný zdroj příjmů. 

"Podle našeho průzkumu pouze 26 % bytových domů pronajímá své nebytové prostory. Což je škoda, protože za relativně malé náklady lze tyto prostory zrekonstruovat a nabídnout ke komerčnímu pronájmu," dodává Dagmar Jonášová.
 

Pokud jde o bytová družstva, členská schůze musí být svolána v souladu se zákonem, aby nemohlo být její usnesení zpětně napadnutelné a neplatné. Nejméně 15 dnů před datem konání členské schůze tedy musí být uveřejněna pozvánka na webových stránkách družstva a současně zaslána písemně jeho členům.

 

Pozvánka se považuje za doručenou od chvíle jejího uveřejnění na internetových stránkách. Bytová družstva mají podle § 636 zákona o obchodních korporacích, který vstoupil v platnost v loňském roce, povinnost informovat své členy o konání členské schůze také prostřednictvím webových stránek. Webovou stránkou jsou ale třeba také sociální sítě, jejichž správa není tak nákladná. Jediným nákladem je zde váš čas investovaný do správy profilu.

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.