Ekonomika (Čtvrtek, 20. února 2020 16:17:51)

Známe vítěze soutěže o poukázky na 500 Kč do OC Arkády!

Máme jména vítězů soutěže o vouchery na nákup v OC Arkády. Ve he byly čtyři poukázky v celkové hodnotě dva tisíce Kč.

Televize Nova oslavila v únoru své 20. narozeniny a v rámci těch nyní pořádá seriál výstav, na kterých můžete nahlédnout do historie vaší oblíbené televize, prohlédnout si rekvizity z populárních seriálů nebo se setkat s tvářemi televize Nova. (Více na www.nova.cz)

 
V minulých dnech proběhla tato výstava v OC Arkády. Na základě toho jsme pro vás připravili soutěž o čtyři vouchery na 500 Kč právě do OC Arkády.
 

A kdo vyhrál?

Jana Vítovcová
Plzeň

Pavel Erlebach,
Velké Hamry 468 45


Eva Nolčová
Šťáhlavy


Věra Marková
Praha 10
 

Gratulujeme!

 
Herní řád
internetové soutěže portálu TN.cz o vouchery do OC Arkády Pankrác
______________________________________________________________________________________
1.         Vyhlašovatelem soutěže o čtyři (4) vouchery do OC Arkády Pankrác (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2.         Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3.         Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 04.06.2014
na internetových stránkách
http://TN.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 10.06.2014 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „ARKÁDY
a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště,
e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách
http://TN.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4.         Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5.         Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni čtyři (4) výherci, z nichž každý získá voucher do OC Arkády Pankrác v hodnotě 500 Kč.
6.         Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://TN.cz Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7.         Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8.         Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.
9.         Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Vojtěch Boháček, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10.     CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11.     CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
12.     Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://TN.cz
 
 
V Praze dne 02.06.2014                     

 

 

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.