Domácí + politika (Pátek, 23. října 2020 13:08:05)

Drábová rozhodla. Těchto 6 institucí může pracovat s živým koronavirem!

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vydal šesti různým institucím povolení nákladat i se živými vzorky nového koronaviru, jehož pandemie tvrdě zasáhla i Česko. Ty tak můžou například hledat lék na nebezpečnou nákazu.

"Úřad se v rámci svých kompetencí snaží boj s novým koronavirem podpořit. V nejkratší možné lhůtě rozhodl o povoleních nakládat s živým virem. Získalo je šest institucí, které teď mohou vyvíjet účinná antivirotika nebo testovat vzorky na přítomnost koronaviru, včetně následných analýz," napsal ve středu úřad vedený jadernou fyzičkou Danou Drábovou.

 

Povolení nakládat s živým koronavirem získal Státní zdravotní ústav v Praze, Ústav organické chemie a biochemie akademie věd také v Praze, Biologické centrum akademie věd v Českých Budějovicích, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a společnost Dyntec, která vyrábí léčiva, především vakcíny.

 

 

"Mezi laboratoře zapojené do systému hlášení a splňující podmínky pro vyšetřování původce onemocnění Covid-19 patří také Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany jako veřejná výzkumná instituce zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Tato instituce je držitelem povolení k nakládání s koronavirem podobným SARS již od roku 2018, kdy byl přidán na seznam kontrolovaných položek," uzavřel SÚJB.

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.