Domácí + politika (Úterý, 11. srpna 2020 11:17:58)

Soud EU zamítl žalobu Česka proti omezení držení zbraní

Unijní soud v Lucembursku v úterý zamítl žalobu České republiky proti směrnici omezující držení zbraní. Norma Evropské unie prý není nijak diskriminační a ani neporušuje unijní zásady, jak tvrdilo Česko. Lucemburský soud to uvádí v tiskové zprávě.

Česko proti směrnici o omezení držení zbraní ostře vystupovalo už před jejím schválením. Důvodem bylo, že směrnice prý zasahuje do práv vlastníků legálně držených zbraní. Unijní soud konstatoval, že české námitky nejsou opodstatněné.

 

Evropská unie novou normou reagovala na teroristické útoky v Evropě a směrnicí zakazuje některé poloautomatické zbraně. Chce tak teroristům zabránit v získávání zbrojního arzenálu. Zákaz některých poloautomatických zbraní a zásobníků schválily země EU i europarlament.

 

 

Českou republiku v odporu proti nové právní úpravě podpořilo Polsko a Maďarsko. Směrnici Evropské unie zpřísňující kontrolu nad palnými zbraněmi mělo Česko zavést už od září 2018, ale jako řada dalších států Unie to nestilo.

 

Generální advokátka soudu Evropské unie Eleanor Sharpstonová k české žalobě už v dubnu tohoto roku uvedla, že nová směrnice neporušuje vlastnické právo, vzhledem k tomu, že toto právo může být omezeno ve veřejném zájmu a za podmínek stanovených zákonem.

 

 

Zdůraznila rovněž, že je nutné, aby EU přijala jednotnou legislativu, která zvýší bezpečnost v rámci celé Unie, ale zároveň nenaruší zásadu volného pohybu zboží, v tomhle případě palných zbraní. Unijní právní systém navíc nezaručuje žádné základní právo držet zbraň.

 

Dle Sharpstonové mohou členské státy i nadále potvrzovat, prodlužovat nebo obnovovat povolení pro ponechání těch zbraní, které byly zaregistrovány před 13. červnem 2017, kdy směrnice vstoupila v platnost.

 

 

Směrnice se netýká jen střelných zbraní, ale i jejich dílů a zbraní upravených pro slepé náboje, které využívají divadla či filmoví tvůrci. Ty bylo doposud možné v některých zemích pořídit zcela volně. Riziko, že je někdo upraví na funkční vražedný nástroj, se po teroristických útocích v Paříži ukázalo jako příliš velké.

 

Registraci budou nově podléhat poplašné a signální zbraně, znehodnocené a vyřazené zbraně a historické reprodukce. Pro civilní použití budou zakázané krátké poloautomatické zbraně se zásobníkem na více než 20 nábojů a dlouhé poloautomatické zbraně se zásobníkem na více než 10 nábojů.

 

Dlouhé střelné zbraně se skládací či teleskopickou pažbou budou zakázané rovněž, protože je lze velmi snadno schovat, stejně tak poloautomatické zbraně vyrobené z původně automatických.
 

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.