Domácí + politika (Čtvrtek, 23. května 2019 20:49:16)

NKÚ k účetnictví ministerstva zdravotnictví: Chyby za 3 miliardy!

Nesrovnalosti za několik miliard objevil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v účetnictví ministerstva zdravotnictví. Ty objevil úřad v účetní závěrce. Podle ministerstva už ale resort přijal opatření, která by měla všechny nedostatky odstranit. Většina údajů v závěrce je ale podle NKÚ spolehlivá.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2017. V závěrečném účtu a finančním výkazu nebyly podle NKÚ významné chyby.

 

"Většina nesprávností se týkala chybně vykázaných podmíněných závazků, které souvisí s transfery, a také nevykázání podmíněných pohledávek z předfinancování transferů v příloze účetní závěrky. Chyby mělo ministerstvo také v přehledu o změnách vlastního kapitálu, ve kterém si nesprávně nastavilo algoritmus výpočtu některých položek," zveřejnil výsledky NKÚ.

 

Kontroloři také zjistili nedostatky ve vnitřním kontrolním systému, které měly negativní dopad na úplnost a průkaznost účetnictví, spolehlivost účetní závěrky a na dodržování povinností stanovených právními předpisy.

 

 

Ministerstvo například v roce 2017 neuzavřelo smlouvu o poskytování právních služeb písemně, i když mělo povinnost ji uveřejnit v registru smluv. Na základě této nezveřejněné smlouvy pak ale přijímalo služby, za které platilo.

 

"Ministerstvo zdravotnictví bezodkladně přijalo ke všem zjištěným nesrovnalostem a nedostatkům ze strany NKÚ opatření k jejich odstranění a nastavilo kontrolní mechanismy tak, aby se uvedené nesprávnosti a nedostatky již v dalším účetním období neopakovaly," informoval resort Adama Vojtěcha (za ANO) na twitteru.

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.