Domácí + politika (Úterý, 26. března 2019 7:04:03)

Unikátní kopii Ďáblovy bible mají v Hradci Králové, váží 75 kg

V Galerii T hradecké univerzity je od 12. do 23. března 2018 vystavena jedinečná kopie Ďáblovy bible. Jde o jedinou věrnou kopii na světě. Knihu zapůjčil její tvůrce Jiří Fogl ze Žamberku, originál je uložen ve Švédsku. Codex Gigas, jak zní původní latinský název knihy, je největší rukopisnou knihou světa. Do křesla byste se s ní pohodlně neposadili, váží 75 kilogramů.

Kniha je známa jako Ďáblova bible, tohoto názvu se jí dostalo díky postavě čerta vyobrazené na jedné z jejích stránek. K obrázku se váže legenda, podle níž autorovi pomohl k jejímu sepsání během jediné noci samotný ďábel.

 

O autorství se vedou dohady, podle grafologů bylo ale dílo skutečně sepsáno rukou jediného člověka. Taková práce mohla ve středověku trvat několik desítek let. Vytvoření kopie trvalo panu Foglovi několik měsíců.

 

Rukopis je sepsán latinsky a obsahuje celý text bible, Kosmovu kroniku, obranná zaklínadla pro vyhánění démonů nebo stranu s hlaholskou a cyrilskou abecedou. Kniha je unikátní svým zpracováním i rozměry. Je svázána v dřevěných deskách potažených světlou kůží, opatřených kovovým zdobením. Rozměr desek je 920 krát 505 krát 220 milimetrů.

 

Původně obsahoval 320 pergamenových listů tedy 640 stran, o velikosti 890 krát 490 milimetrů. Osm listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč.

 

 

Originál knihy, která měla shrnovat veškeré vědění do jednoho díla, vznikl pravděpodobně ve 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Během třicetileté války byl však z Pražského hradu odvezen švédskou armádou do Stockholmu, kde je v Královské knihovně uložen dodnes. Zpět ze Švédska se knihu nepodařilo dostat. Švédové se uvolili jen k výpůjčce. Originál byl vystaven v roce 2007 v Praze.

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.