Domácí + politika (Pondělí, 21. května 2018 18:50:09)

Za znečištění přírody padly obří pokuty! Tyto firmy dopadly nejhůř

Více než 130 milionů korun musely v loňském roce zaplatit české podniky za ohrožování životního prostředí. Nejvíce pokut padlo za odpady, což je několikaletý trend. Za porušení zákona o odpadech byla uložena také nejvyšší pokuta, a to společnosti OMGD, s.r.o.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, to je o více než 200 víc než v roce 2015. Uložila celkem 2887 pokut v celkové výši 130,7 milionů korun. Celková výše pokut klesla oproti roku 2015 o zhruba pět milionů.

 

"Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků. Vydali jsme také poměrně velký počet opatření k nápravě, celkem 342 rozhodnutí, tedy prakticky stejný počet jako vloni, kdy jich bylo 345," řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

 

Z celorepublikového hlediska dostala v loňském roce nejvyšší pokutu 6,5 milionů korun společnost OMGD, s.r.o. za porušení zákona o odpadech. Firma v průběhu let 2013 – 2015 nakládala v areálu bývalé chemičky v Kaznějově na Plzeňsku s 15 tisíci tunami demoličních odpadů. To však neměla povoleno. Demoliční odpady vysoce překračovaly limity povolené pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

 

Druhou nejvyšší pokutu ve výši tří milionů korun uložili vloni inspektoři firmě NP Transport s.r.o., která ve Středočeském kraji neoprávněně provozovala mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, aniž by vlastnila potřebný souhlas k provozu tohoto zařízení. Od různých subjektů v roce 2013 neoprávněně přebrala bezmála 20 tisíc tun odpadů.

 

 

Inspektoři provedli také 479 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů a uložili pokuty ve výši 446 200 korun. Zabavili 235 živých ohrožených živočichů a rostlin a 924 neživých exemplářů. Nejvíce zásilek s živočichy, rostlinami a produkty z nich pochází z Asie.

 

"V roce 2016 byl v 56 % případů zjištěn v této souvislosti pachatel vietnamské národnosti. Nadále také pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi," uvedl Geuss.

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.