Domácí + politika (Pátek, 3. července 2020 22:59:39)

Podle průzkumu jsme spokojený národ! Souhlasíte s tím? ANKETA

Téměř dvě třetiny Čechů jsou spokojeny se svým životem. Spokojenější jsou lidé s vyšším příjmem a také ti, kteří žijí s partnerem. Oproti loňsku míra spokojenosti nepatrně klesla, v uplynulých letech má ale rostoucí tendenci.

Se svým životem je podle průzkumu spokojeno 62 % lidí, přičemž 12 % je jich spokojeno velmi. Ani spokojena, ani nespokojena se svým životem je téměř čtvrtina tázaných (23 %). Naopak asi šestina (15 %) je s tím, jak žije, nespokojena. Vyplývá to z červnového výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

 

Analýza ukázala, že spokojenost s životem výrazně roste například s klesajícím věkem, se zvyšujícím se stupněm dokončeného vzdělání, s rostoucím příjmem a se zvyšující se životní úrovní vlastní domácnosti.

 

Anketa

Jste spokojení se svým životem?

Hlasovalo 3513 lidí.

 

Ženy jsou podle průzkumu spokojenější než muži, stejně tak jsou spokojenější studenti a učni, podnikatelé a zaměstnanci pracující v nedělnických profesích. Co se týče rodinného stavu, mají se lépe sezdaní lidé nebo ti, kteří žijí s partnerem a ideálně dvěma dětmi.

 

Jsou chytřejší prvorození nebo to je jen pověra? Studie dala odpověď

 

Naopak méně spokojenými jsou podle průzkumu muži, důchodci, nezaměstnaní, dělníci, rozvedení a ovdovělí lidé žijící v jednočlenných domácnostech.

 

Podle výzkumu se míra spokojenosti s vlastním životem výrazně nemění. Výraznější pokles byl zaznamenán v letech 2011 a 2012, po nich ale následoval zřetelný nárůst. Výzkumu se během června účastnilo 1022 dotázaných.
 

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.