Domácí + politika (Pátek, 3. července 2020 21:32:05)

VELKÁ SOUTĚŽ: Další otázka je tu! Vyhrajte skvělé ceny!

Letní soutěž, díky které můžete vyhrát skvělé ceny, je už v plném proudu. Dnes pro vás máme už pátou otázku a pátý balíček cen.

Letní soutěž TN.cz už zná čtyři výherce. Dnes k nim přibude další. A můžete to být vy. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Kdo odpoví správně a bude mít štěstí, vyhraje!

 

O co hrajeme? Pro vítěze je připravený balíček od drogerie dm, která je partnerem soutěže.


Otázka číslo 5 zní: Která dm značka je nejmladší?

 

Správné odpovědi posílejte do dnešní půlnoci na adresu letnisoutez@tn.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, adresu bydliště, kontaktní e-mail a telefonní číslo.


NÁPOVĚDA: Drogerie dm nabízejí několik řad svých dm značek, které přinášejí značkovou kvalitu za ty nejlepší ceny. Tyto produkty jsou až o 50 % levnější než srovnatelné produkty jiných značek a těší se stále větší oblibě u spotřebitelů. Podrobnosti čtěte tady.

 

Otázka číslo 4 zněla: Co dnes dělá vítěz SuperStar Zbyněk Drda? Správná odpověď byla: živí se hudbou. A vítězem se stala. Soňa Trpálková z Hradce Králové.

 

Už zítra vyhlásíme novou otázku, proto nezapomeňte sledovat zpravodajství TV Nova jak na internetu, tak i v televizi, abyste znali správné odpovědi.
 

https://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/640x800/Jul2015/1772954.jpg?d41d

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o dárkové balíčky drogerie DM
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o dvacet osm (28) dárkových balíčků drogerie DM (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost dm drogerie markt s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěže bude probíhat v období od 27.07.2015 do 23.08.2015. Každý den v tomto období bude na internetových stránkách http://TN.cz vyhlášena jedna soutěžní otázka. Úkolem soutěžících bude zaslat odpověď na soutěžní otázku e-mailem na adresu letnisoutez@tn.cz nejpozději do půlnoci dne, v němž byla soutěžní otázka vyhlášena. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Letní soutěž“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://TN.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny
4. Každý soutěžící může každý soutěžní den zaslat do Soutěže pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Každý den bude ze všech soutěžících, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje byl na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, vylosován jeden (1) výherce, který obdrží dárkový balíček produktů drogerie DM.
6. Správná odpověď na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://TN.cz Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti ani poskytnutí jiného než uvedeného zboží. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v odst. 5 náhradní cenu obdobného typu.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://TN.cz.

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.