Domácí + politika (Úterý, 19. ledna 2021 12:18:22)

Úspěch našich lékařů! V Nemocnici Nový Jičín léčí ekzém unikátní metodou

Pacienti trpící atopickým ekzémem se v Nemocnici Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL, léčí nově unikátní metodou. Díky společnostem Miltenyi Biotec a Biohem byl do nemocnice ve spolupráci transfuzního a dětského oddělení umístěn krevní separátor TheraSorbTM, jediný přístroj svého druhu v České republice

Moderní technologie pochází z Německa, kde se v současnosti nacházejí jediná centra v Evropě, která s metodou rutinně pracují. Léčba pacientů probíhá v rámci zatím časově omezeného projektu. V lidské krvi se vyskytuje mnoho imunitně aktivních látek, mezi které patří také imunoglobiny.
 

"Imunoglobulin E je jednou ze tříd imunoglobulinů vyskytujících se v lidském séru. Zcela původně jeho fyziologická funkce tkví v oblasti protiparazitární imunity. Jeho zvýšené hladiny jsou však spojeny s přecitlivělostí a onemocněními jako je například alergické astma, alergické záněty nosní sliznice či atopický ekzém," vysvětluje primář transfúzního oddělení Nemocnice Nový Jičín MUDr. Zenon Lasota.
 

Teoreticky, čím vyšší jsou hladiny imunoglobinu E, tím horší bývají projevy onemocnění i jejich prognóza. Separátor krevních elementů TheraSorb Life 18 pracuje na bázi absorbčních kolon, které u pacienta selektivně "vychytávají" imunoglobinu E. Při terapii, tzv. imunoabsorbci, se zjednodušeně řečeno přístrojově odstraní protilátky, které způsobují atopické obtíže.
 

"Během "čištění" nedochází u pacienta k žádným ztrátám plazmy či cirkulujícího objemu krve. Jen se cíleně vychytají imunoglobuliny IgE na ovčí antigeny. V mimotělním oběhu je během procesu maximálně 130 mililitrů krve," upřesnil primář Lasota.
 

Kolona je selektivně přiřazena pacientovi čárovým kódem a je současně konstruována na deset sezení, které pacient absolvuje během 60 dnů. Časovost intervalů se volí v tomto rozmezí individuálně. "Studie proběhlé v Německu hovoří o klinickém úspěchu minimálně jednoho roku," doplnil primář Lasota.
 

Délka imunoadsorbce se volí individuálně v závislosti na cílové hodnotě vychytaných protilátek. Při cílových hodnotách kolem 30 procent původní hodnoty je délka jedné terapie zhruba dvě hodiny. Délka závisí také na tom, zda je proces prováděn na jeden žilní přístup či na dva.
 

"Separátor krevních elementů Therasorb Life 18 je jediný přístroj, který toto umí. Metoda je naprosto bezpečná a navíc je vhodná také pro děti," dodává další přednosti přístroje MUDr. Zenon Lasota s tím, že technologie pochází z Německa, kde se nacházejí prozatím jediná centra, která s touto nebo modifikovanou metodou pracují.
 

Na přístroji v rámci celého projektu podstoupí imunoadsorbci v Nemocnici Nový Jičín celkově deset pacientů s možností provedení celkově až sta procedur.
 

"Nyní jsou do projektu zařazeny tři mladé pacientky, matky malých dětí. Tento týden se blížíme k celkově 30 zdárně provedeným očistným procesům," přibližuje primář MUDr. Zenon Lasota.
 

Počet lidí, které trápí atopický ekzém, se za posledních deset let zdvojnásobil. Obtíž často začíná v kojeneckém věku, ale ani pozdější objevení choroby není vzácností. Kůže je poseta pupínky, šupinatí se a silně svědí. Pokud mají atopický ekzém oba rodiče, je pravděpodobnost až 70 procent, že jím bude trpět i jejich potomek.
 

"Celý projekt je zaměřen na resocializaci mladých dospělých a dětí školního věku, kde má atopický ekzém významný vliv na možnosti začlenění do společnosti, což je dle mého mínění pediatra a imunologa, nesmírně podstatné," podotýká na závěr primář MUDr. Lasota.

 

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.