Domácí + politika (Úterý, 19. ledna 2021 12:56:10)

Balkónová soutěž s Kristinou o ceny za 10 tisíc!

Soutěž již skončila. Kristina Kloubkova nyní vyhodnocuje Vaše fotografie. Vítěze oznámíme na TN.cz v nejbližších dnech.

Tentokrát jsme se zaměřili na vaše balkony. Patronkou soutěže je moderátorka Televizních novin Kristina Kloubková, která je svým nádherným balkonem proslulá a věnuje mu hodně času. Sama Kristina nyní vybírá ten nejhezčí balkon.


Jak bylo možné soutěžit?


Svoje fotografie jste zaslali e-mailem na adresu soutez@tn.cz do 06. 08.2014


Do předmětu zprávy bylo třeba uvést heslo „BALKON“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které neobsahovaly tyto údaje, nebyly do soutěže zařazeny.

 

Zároveň bylo nutné v e-mailu odpovědět na následující otázku:


Mountfield je největší český prodejce:

A) Zahradní techniky a bazénů
B) Zahradní techniky a stavebnin
C) Bazénů a zahradních domků
 

Partnerem soutěže je společnost Mountfield: www.mountfield.cz

 


Balkonová soutěž


O co jsme hráli:

 

Hlavní výhra - moderní skladná, lehká balkónová sestava Salma z ratanu. Balkónová sestava je z černého ratanu, deska stolu je z tvrzeného antracitového skla.


Cena pro druhé místo - balkonový set (stoleček a 2 křesla) Julia z hliníku. Balkónový set je z bezúdržbového hliníku, stůl má černou skleněnou desku, výplet židlí je z umělé tkaniny.


Cena pro třetí až páté místo – zavlažovací truhlík. Truhlík pro zahradu, terasy nebo i balkon, o který se nemusíte skoro starat. Má velkokapacitní rezervoár na 15 litrů vody, díky němu v něm květiny nebo bylinky vydrží až 2 týdny bez doplňování vody.HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže TN.cz o nejhezčí balkon nebo terasu České republiky
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o nejhezčí balkon nebo terasu České republiky (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Mountfield a.s., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude v termínu od 31.7.2014 do 6.8.2014 (včetně) zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz fotografii, na které bude zachycena výzdoba jejich balkonu či terasy (dále jen „Soutěžní fotografie“), a současně odpovědět na soutěžní otázku, která bude vyhlášena na stránkách http://TN.cz. Soutěž se týká jen soukromých objektů na území České republiky, ze Soutěže jsou vyloučeny fotografie zobrazující balkony či terasy komerčních objektů, výzdobu firemních prostor apod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „BALKON“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt soutěžícího, příp. krátký popisek k zaslané Soutěžní fotografii. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry mohou být jejich kontaktní údaje poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jednu (1) Soutěžní fotografii. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům Soutěže.
5. Odesláním soutěžního e-mailu poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít Soutěžní fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžní fotografie na stránkách http://TN.cz, případně ve vysílání programu NOVA, a to včetně uvedení jména, příjmení a místa bydliště soutěžícího, příp. místa, kde byla Soutěžní fotografie pořízena. Soutěžící odpovídají CET 21 za to, že užitím Soutěžní fotografie způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů fotografie, případně osob zachycených na fotografii apod.
6. Řádně a včas zaslané Soutěžní fotografie zhodnotí moderátorka Televizních novin, Kristina Kloubková a vybere z nich pět (5) nejhezčích balkonů či teras. Podmínkou pro zařazení Soutěžní fotografie do výběru je správné zodpovězení soutěžní otázky. Soutěžící, kteří vítězné fotografie do Soutěže zaslali, se stanou výherci Soutěže a získají následující ceny:
1. místo – hlavní cena – ratanová balkonová sestava Salma
2. místo – hliníkový balkonový set Julia
3. – 5. místo – samozavlažovací truhlík
7. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim poskytnuty bližší informace ohledně způsobu, místa a termínu předání ceny. Výherce hlavní ceny je povinen převzít cenu v místě, kde byla Soutěžní fotografie pořízena, a to osobně nebo prostřednictvím zástupce zmocněného k převzetí ceny. Výherci mladší 18-ti let musí cenu převzít v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce.
8. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s výhrou v Soutěži a při převzetí ceny mohou být výherci nebo jejich zástupci fotografováni, natáčeni či jinak nahráváni, a pořízené materiály mohou být užity dle uvážení CET 21, zejména tak, že budou zveřejněny na stránkách http://TN.cz, případně ve vysílání programu NOVA.
9. Pokud se nepodaří některého z výherců kontaktovat prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů, je CET 21 oprávněna rozhodnout o tom, že takový soutěžící cenu nezíská, jeho Soutěžní fotografie bude z vyhodnocení Soutěže vyřazena a pořadí Soutěžních fotografií se odpovídajícím způsobem posune.
10. Ceny, které si výherci nepřevezmou ve stanoveném termínu a místě, propadají bez náhrady a CET 21 je oprávněna s nimi naložit dle vlastního uvážení.
11. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností mohou být výhercům poskytnuty místo cen uvedených v tomto herním řádu náhradní ceny obdobného charakteru a hodnoty.
12. Výsledky Soutěže budou zveřejněny na stránkách http://TN.cz, případně ve vysílání programu NOVA. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
13. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Vojtěch Boháček, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
14. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
15. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
16. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou uveřejněny na stránkách http://TN.cz.
 

Odkazy jsou pouze informační, jejich obsah není předmětem zpravodajského servisu.